Armatúry / Ventily /Ventily spätné

Ventil spätný / Z 15 117 540

Obrázok

Spätný ventil, priamy, z oceľoliatiny, samočinný, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 550 °C, ako spätný uzáver pre neagresívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno použiť ako samočinný spätný uzáver. Pri ventile z titulu jeho funkcie sa nedá zaruäť jeho tesnosť ako pri klasickom uzatváracom ventile, a preto v prípade požiadavky tesnosti treba zaradiť do potrubia ventil uzatvárací. Ventil smie byť používaný podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre PN 40 a teploty do 550 °C podľa ČSN 13 0010

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C
  • 2,11 MPa pri teplote do 500 °C
  • 1,37 MPa pri teplote do 550 °C

Technický popis:

Spätné ventily dovoľujú prúdenie pracovnej látky v potrubí len v smere pod kužeľku, ktorá je vedená vo veku. Zabraňujú však pretekanie pracovnej látky v opačnom smere. Sedlo v telese a tesniaci krúžok na kužeľke sú navarené návarovou elektródou nerez, okrem tesniacich plôch pre kužeľky DN 15 - 32, kde sú tesniace plochy vysústružené z celonerezovej kužeľky. Veko je s telesom spojené zavrtnými šraubami

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu