Armatúry / Ventily /Ventily spätné

Ventil spätný uzatvárateľný / Z 25 111 540

Obrázok

Spätný ventil, priamy, z oceľoliatiny, samočinný, uzatvárateľný sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 400 °C, ako spätný uzáver pre neagresívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno používať na samočinné zastavenie spätného prúdenia pracovnej látky s možnosťou trvalého uzatvorenia. Ventil smie byť používaný podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny do PN 40 a teploty do 400 °C podľa ČSN 13 0010:

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,44 MPa pri teplote do 250 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,72 MPa pri teplote do 350 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripojovacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

Materiál:

Teleso a strmeň sú z oceľoliatiny, upchávka z temperovanej liatiny, ručné koleso zo šedej liatiny. Kužeľka je z uhlíkovej ocele (pri malých DN nerezová), sedlá a tesniace krúžky sú navarené nehrdzavejúcou elektródou. Vreteno je z materiálu 17 027.6. Tesnenie v upchávkovom priestore je volené podľa pracovnej tekutiny pretekajúcej ventilom.

Technický popis:

Spätný ventil uzatvárateľný zlučuje funkciu ventila uzatvárateľného a spätného. Pri vytočení vretena hore pôsobí ako spätný ventil, ktorý sa samočinne zatvára pri spätnom prúdení pracovnej látky. V prípade potreby sa dá ventil uzavrieť otáčaním ručného kolesa. Teleso je prúdového tvaru, sedlo v telese a tesniaci krúžok na kužeľke sú z nerez ocele. Kužeľka je vedená na dolnej časti vretena. Vreteno má lichobežníkový závit nad upchávkovým priestorom (vo ventile). Strmeň je spojený s telesom zavrtnými šraubami. Medzí telesom a strmeňom je ploché tesnenie. Vreteno je tesnené upchávkovým tesnivom, ktoré sa doťahuje, upchávkou pomocou sklopných rozvidlených šraub a matíc.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu