Armatúry / Ventily /Ventily spätné

Ventil odvodňovací / C 26 101 540

Ventil odvodňovací z oceľoliatiny s ručným ovládaním sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 40 °C, ako uzatvárací orgán k odvádzaniu kondenzátov z odvodňovačov plynu.

Použitie:

Ventil možno použiť ako vypúšťací orgán v odvodňovačoch plynu pre kondenzáty usadené pri rozvode vykurovacích plynov podľa ČSN 38 5502 a to pre tlaky do 4,0 MPa a teploty od -10 °C do +40 °C, vo zvláštnom prevedení do -50 °C. Ventil sa smie používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre.

Funkcia:

Ventil odvodňovací otvára a zatvára prietok kondenzátov z odvodňovačov plynu pri ich vypustení alebo čerpaní cez výstupné šraubenie a hadicou do čerpacieho vozidla.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky a pripojovacie rozmery sú uvedené v tabuľke. Vstupná príruba je pre P3M 40 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s drážkou, so vstupným otvorom so závitom G1" podľa ČSN 01 4033 v dĺžke 22 mm. Výstupný otvor je opatrený tiež závitom G1" v dĺžke 20 mm.

Montáž:

Pred upevnením ventilu na odvodňovač treba našraubovať rúrku do otvoru v prírube ventilu. Dĺžku, kvalitu a prevedenie rúrky určuje ČSN 38 6410. Potom sa urobí montáž na prírubu odvodňovača a to tak, aby os zátky a otvoru v pripojovacej prírube bola vo zvislej rovine. Pred montážou musí byť prívodné potrubia a vlastný ventil zbavený všetkých nečistôt a konzervačných materiálov.

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu