Armatúry / Regulátory a odvádzače kondenzátu /Regulátory tlaku

Názov Evidenčné číslo Norma
Regulátor výstupného tlaku R 12 117 616 PN 16
Regulátor výstupného tlaku R 22 117 616 PN 16
Regulátor výstupného tlaku R 23 117 525 PN 25
Regulátor výstupného tlaku T 79 157 710 PN 10
Regulátor výstupného tlaku T 79 157 616 PN 16
Regulátor výstupného tlaku TYP 2350 PN 16
Regulátor výstupného tlaku TYP 2351 PN 16
Regulátor výstupného tlaku TYP 2310 PN 40
Regulátor výstupného tlaku TYP 2311 PN 40
Regulátor výstupného tlaku TYP 2321 PN 100/63
Regulátor výstupného tlaku TYP 2331 PN 250/63

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo