Armatúry / Regulátory a odvádzače kondenzátu /Regulátory tlaku

Regulátor výstupného tlaku / R 12 117 616

Obrázok

Regulátor výstupného tlaku, membránový, s pružinovým zaťažením, na vodu a neagresívne kvapaliny, zo sivej liatiny sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 90 °C.

Použitie:

Regulátor je ventil s priamou reguláciou, ktorý znižuje vstupný tlak na žiadaný výstupný tlak. Regulátor sa vyrába pre parametre:

  • rozsah vstupnérozsah vstupného pretlaku: 0,3 - 1,3 MPa
  • rozsah výstupného pretlaku: 0,1 - 1,0 MPa
  • minimálny tlakový spád: 0,2 MPa

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042, Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch s hrubou tesniacou lištou zodpovedajú ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061,

Materiál:

Odliatky sú zo sivej liatiny. Funkčné časti sú z antikoróznej ocele. Membrána je z technickej gumy.

Montáž:

Montáž do vodorovného potrubia sa musí urobiť tak, aby spodný diel regulátora bol v zvislej polohe a gumová membrána bola pod osou rúry. Na regulátor nesmie pôsobiť nijaké vonkajšie prídavné namáhanie od potrubia, alebo iného zariadenia. Smer toku pracovnej tekutiny musí súhlasiť so šípkou na telese. Impulzná rúra z výstupného potrubia sa musí vyspádovať do regulátora, Vyspádovaním sa zabráni vzniku vzduchového vankúša.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu