Armatúry / Regulátory a odvádzače kondenzátu /Regulátory tlaku

Regulátor výstupného tlaku / R 22 117 616

Obrázok

Regulátor vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre vodnú paru pre pracovné tlaky a teploty:

  • 200 °C 1,3 MPa
  • 300 °C 1 MPa

Technický popis:

Redukovaný (vstupný) tlak je nastavovaný a udržovaný pružinou. Každá pružina odpovedá určitému rozpätiu tlaku. Pri nastavení na iné rozpätie tlaku je nutná výmena pružiny podľa predpisu výrobcu. Maximálne redukované tlaky pre príslušné DN sú uvedené v tabuľke.

Materiál:

  • Teleso, kryt, nástavec: šedá liatina
  • Sedlový krúžok, kužele, vreteno: korozivzdorná oceľ
  • Membrána: pryž 60 Sh

Montáž:

Redukovaný vstupného tlaku sa montuje do vodorovného potrubia s krytom pružiny vo zvislej osi pod osou potrubia. Smer prúdenia určuje šípka na telese. Impulzný odber sa prevádza z výstupného potrubia v predpísanej vzdialenosti od regulátoru, trúbkou DN 10. Pred regulátor je nutné namontovať filter a v predpísanej vzdialenosti uzatváraciu armatúru rovnakej DN.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu