Armatúry / Regulátory a odvádzače kondenzátu /Regulátory tlaku

Regulátor výstupného tlaku / R 23 117 525

Obrázok

Regulátor výstupného tlaku, membránový, s pružinovým zaťažením, na paru, z oceľoliatiny, sa vyrába pre PN 25 do teploty 400 °C.

Použitie:

Regulátor je ventil s priamou reguláciou, ktorý znižuje vstupný tlak na žiadaný výstupný tlak. Prípustné pretlaky s priradením k teplotám určuje ČSN 13 0010:

  • 2,15 MPa do 250 °C
  • 1,93 MPa do 300 °C
  • 1,79 MPa do 350 °C
  • 1,47 MPa do 400 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch s hrubou tes­niacou lištou zodpovedajú ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

Materiál:

Teleso a veko sú z oceľoliatiny, ostatné odliatky zo sivej liatiny. Funkčné časti sú z antikoróznej ocele. Membrána je z technickej gumy.

Montáž:

Montáž do vodorovného potrubia sa musí urobiť tak, aby spodný diel regulátora bol v zvislej polohe a gumová membrána bola pod osou rúry. Na regulátor nesmie pôsobiť nijaké vonkajšie prídavné namáhanie od potrubia alebo iného zariadenia. Smer toku pracovnej tekutiny musí súhlasiť so šípkou na telese.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu