Armatúry / Ventily /Ventily uzatváracie

Ventil uzatvárací s elektrickým servomotorom / V 30 113 540

Obrázok Ventil uzatvárací priamy, z oceľoliatiny, ovládaný ťahadlovým elektrickým servomotorom, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 400 °C ako uzatvárací orgán na neagresívne tekutiny

Použitie:

Ventil možno použiť ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, na reguláciu nie je vhodný. Ventil sa smie používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 40 a teploty do 400 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,44 MPa pri teplote do 250 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,72 MPa pri teplote do 350 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C

Odporúčaná teplota okolia je s ohľadom na servomotor od -20 °C do 50 °C pri relatívnej vlhkosti pro­stredia 80% so stupňom nebezpečenstva 0.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Teleso a veko sú z oceľoliatiny 42 2643.1. Kužeľka DN 15 - 100 vrátane, je z korózievzdornej ocele 17 022.6, kužeľka DN 125 -150 vrátane, je z uhlíkovej ocele 11 416.1. Tesnenie v upchávkovom priestore sa volí podľa pretekajúcej prevádzkovej látky.

Poznámka:

Celková, výška (kóta V) a hmotnosť je závislá od použitého typu servomotora.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu