Armatúry / Šupátka (Posúvače) /Šupátka s elektrickým servomotorom

Názov Evidenčné číslo Norma
Šupátko s elektrickým servomotorom S 25 113 606 F4 PN 6
Šupátko s elektrickým servomotorom S 25 113 606 ČSN PN 6
Šupátko s elektrickým servomotorom S 25 113 610 F4 PN 10
Šupátko s elektrickým servomotorom S 25 113 610 F5 PN 10
Šupátko strmeňové s čistiacou zátkou a s elektrickým servomotorom S 44 113 610 F4 PN 10
Šupátko strmeňové s čistiacou zátkou a s elektrickým servomotorom S 44 113 610 F5 PN 10
Šupátko strmeňové odstruskovacie, s elektrickým servomotorom S 58 113 610 PN 10
Šupátko strmeňové s presným vedením klínu a s elektrickým servomotorom S 30 113 516 PN 16
Šupátko strmeňové zo zahlcenou upchávkou a presným vedením klinu, S 31 113 516 PN 16
s elektrickým servomotorom
Šupátko strmeňové s presným vedením klinu a s elektrickým servomotorom S 30 113 016 PN 16
Šupátko strmeňové pogumované, s elektrickým servomotorom S 98 113 910 PN 10

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo