Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Názov Evidenčné číslo Norma
Klapka koncová L 55 067 601 PN 1
Klapka spätná L 10 117 610 PN 10
Klapka spätná bezprírubová L 10 177 616 PN 16
Klapka spätná L 10 117 564 PN 16
Klapka spätná L 16 117 016 PN 16
Klapka spätná L 16 117 516 PN 16
Klapka spätná L 17 117 516 PN 16
Klapka spätná L 10 117 616 F6 PN 16
Klapka spätná L 10 117 516 ČSN PN 16
Klapka spätná L 10 117 516 F6 PN 16
Klapka spätná L 10.1117516 F6 PN 16
Klapka spätná L 10.1117525 PN 25
Klapka spätná L 10.1117540 PN 40
Klapka spätná C 09 431 540 PN 40
Klapka spätná C 09 431 240 PN 40
Klapka spätná C 09 431 563 PN 63
Klapka spätná C 09 431 263 PN 63
Klapka spätná C 09 431 5100 PN 100
Klapka spätná C 09 431 2100 PN 100
Klapka spätná L 10 117 516 PN 16
Klapka spätná L 10 117 525 PN 25
Klapka spätná L 10 117 225 PN 25
Klapka spätná L 10 117 540 PN 40
Klapka spätná L 10 117 240 PN 40
Klapka spätná L 10 117 563 PN 63
Klapka spätná L 10 117 263 PN 63
Klapka spätná L 10 117 5100 PN 100
Klapka spätná L 10 117 2100 PN 100
Klapka spätná L 10 117 016 PN 16
Klapka spätná pogumovaná L 60 117 910 PN 10
Klapka spätná pogumovaná L 60 117 910 PN 10

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo