Armatúry / Regulátory a odvádzače kondenzátu /Odvádzače kondenzátu

Odvádzač kondenzátu plavákový / CNU

Obrázok

Plavákový odvádzač kondenzátu s automatickým odvzdušňovaním, prírubový, z oceľoliatiny, na vodnú paru alebo kondenzát z vodnej pary.

Použitie:

Odvádzač kondenzátu slúži na automatické odvádzanie kondenzátu zo zariadení prevádzkovaných vodnou parou. Odvádzač možno použiť do zvislého i vo­dorovného potrubia. Prípustné pretlaky s priradením k teplotám sú

  • 3,20 MPa pri teplote do 250 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,72 MPa pri teplote do 350 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C
  • 1,18 MPa pri teplote do 450 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú pre DN 15 norme DIN, pre DN 25 a 50 TGL. Rozmery vstupnej a výstupnej príruby telesa a tesniacej lišty tvaru "C" zodpovedajú DM 2501.

Materiál:

Teleso a kryt sú odliatky z oceľoliatiny. Funkčné časti regulátora sú z antikoróznej ocele. Tesnenie medzi telesom a krytom je z IT materiálu.

Montáž:

Odvádzač je dodávaný vo vyhotovení pre montáž do zvislého potrubia. Pre montáž do vodorovného potrubia treba odvádzač upraviť. Dokumentácia pre úpravu je k dispozícii na požiadanie u výrobcu.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu