Armatúry / Ventily /Ventily uzatváracie

Ventil uzatvárací nátrubkový / V 10 1 31 616

Obrázok

Ventil uzatvárací priamy zo sivej liatiny, ovládaný ručným kolesom, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 120 °C ako uzatvárací orgán na neagresívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno použiť ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, na reguláciu nie je vhodný. Ventil sa smie používať podľa platných noriem a predpisov pre uve­dené parametre. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16 a teploty do 120 °C.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú DIN 3202. Pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Materiál:

Teleso a hlavica sú zo sivej liatiny. Kužeľka, vreteno a sedlo sú z nehrdzavejúcej ocele.

Montáž:

Ventil možno montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe, ale odporúča sa montáž so zvislým vretenom a ručným kolesom hore. Smer pradenia pracovnej látky musí zodpovedať šípke na telese ventila. Pred montážou musia byť prívodné potrubia a vlastný ventil zbavený všetkých nečistôt a konzervačných prostriedkov. Potrubie so zamontovaným ventilom nesmie prenášať nijaké prídavné namáhanie.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu