Armatúry / Šupátka (Posúvače) /Šupátka s ručným ovládaním

Šupátko / S15 111 516 ČSN

Obrázok

Použitie:

V základnom prevedení ako uzatvárací orgán na vodu, paru a na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny, paru a plyny, pri najvyššom dovolenom pracovnom pretlaku l,6 MPa do 200 °C a 1,3 Mpa do 300 °C a IMPa do 400 °C. Šupátko nie je vhodné na reguláciu.

Materiál:

  • Teleso a klin: uhlíková oceľ na odliatky
  • Veko: tvárna liatina
  • Vreteno: korozivzdorná oceľ
  • Tesniace plochy sediel: nerez/nerez
  • Tesnenie vretena upchávky: volí sa podľa druhu prac. látky
  • Tesnenie telesa a veka: bezazbestový materiál

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke.

Ovládanie:

Ručným kolesom, reťazovým pohonom, zo stojana.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500