Armatúry / Armatúry pomocné /Stavoznaky, vodoznaky, indikátory prietoku

Názov Evidenčné číslo Norma
Stavoznak ventilový U 22-706 PN 6
Stavoznak ventilový U 22-416 PN 16
Spojka stavoznaku R 04.4 PN 16
Stavoznak ventilový U 22-016 PN 16
Spojka stavoznaku R 00.5 PN 16
Stavoznak kohútový U 10-716 PN 16
Vodoznak reflexný ventilový U 48.1-4p2,5 p=2,5MPa
Stavoznak reflexný ventilový U45.1-425 PN 25
Vodoznak reflexný ventilový U 48.1-4p4 p=4MPa
Stavoznak reflexný ventilový U 45.1-440 PN 40
Priehľadítko U 70-616 PN 16
Indikátor prietoku CD PN 16
Indikátor prietoku BD PN 16
Priehľadítko U 70-016 PN 16

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500