Armatúry / Šupátka (Posúvače) /Šupátka s ručným ovládaním

Šupátko strmeňové so zahlcenou upchávkou / S 36 111 516

Obrázok

Použitie:

Na prchavé kvapaliny, jedovaté pary a plyny a na parné pretlakové potrubia s poklesom tlaku na vákuum, pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku:

  • 1,6 MPa do 200 °C
  • l,3 MPa do 300 °C
  • 1,0 MPa do 400 °C

Technický popis:

Tieto šupátka so zahltenou upchávkou majú neotáčacie stúpajúce vreteno vybavené funkčným závitom, ktorý je mimo šupátkovej komory. "Pri ovládaní sa otáča vretenová matica a unáša vreteno s tuhým klinom. Teleso a klin majú tesniace plochy navarené. Zahltenie sa robí ventilom a nákrutkou zakončenou nátrubkami DN 10. Šupátka DN 200 a 250 pri použití pre pracovný pretlak vyšší ako 1 MPa musia byť vybavené obtokom.

Pripájacie rúzmery:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 3045.

Materiál:

Teleso a veko strmeňové sú z uhlíkovej ocele na odliatky. Vreteno je z korózievzdornej ocele alebo iného materiálu odolného korozívnym účinkom prevádzkovej látky. Tesniace plochy v telese a kline sú navarené nehrdzavejúcou oceľou. Tesnenie je bezazbestové.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu