Armatúry / Šupátka (Posúvače) /Šupátka s ručným ovládaním

Šupátko strmeňové so zahltenou upchávkou / S 36 111 016

Obrázok

Použitie:

Pre chemicky agresívne prchavé látky, kyseliny, lúhy, pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku 1,6 MPa. Najvyššia povolená pracovná teplota je obmedzená druhom a koncentráciou pretekajúcej látky.

Technický popis:

Tieto šupátka so zahltenou upchávkou majú otáčacie stúpajúce vreteno vybavené funkčným závitom, ktorý je mimo šupátkovej komory. Pri ovládaní sa otáča vretenová matica a unáša vreteno s tuhým klinom. Teleso a klin majú tesniace plochy zo základného nehrdzavejúceho materiálu. Zahltenie sa vykonáva ventilom a nákrutkou zakončenou nátrubkami DN 10

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 3045.

Materiál:

Teleso, klin a veko strmeňové sú z nehrdzavejúcej ocele na odliatky. Vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy v telese a kline sú zo základného materiálu, nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie je bezazbestové.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu