Armatúry / Armatúry pomocné /Ventily odvzdušňovacie a odvetrávacie

Názov Evidenčné číslo Norma
Odvzdušňovač D 67 137 601 PN 1
Ventil odvzdušňovací V 4320 PN 6
Odvzdušňovač plavákový D 61 117 610 PN 10
Ventil odvetrávací V 2321 PN 16
Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací H 1022.1 PN 16
Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací H 1022.2 PN 16
Ventil odvzdušňovací plavákový D 62 047 616 PN 16
Ventil zavzdušňovací P 80 147 516 PN 16
Ventil odvzdušňovací plavákový D 62 017 540 PN 40
Odvzdušňovač mechanický D 60 141 710 PN 10
Ventil tlakomerový uzatvárací druh A PN 630 (250)
Ventil tlakomerový uzatvárací druh B PN 630 (250)

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo