Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 10 117 610

Obrázok

Použitie:

Spätná klapka sa používa ako samočinný uzáver brániaci spätnému prúdeniu prevádzkovej tekutiny a spätným nárazom v potrubí. Spätná klapka sa môže. používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť neagresívne tekutiny, voda a para a to pre tlaky do PN 10 a teploty do 200 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 10

  • 1,00 MPa pri teplote do 120 °C
  • 0,90 MPa pri teplote do 150 °C
  • 0,80 MPa pri teplote do 200 °C

Spätná klapka nie je uzatváracou armatúrou. Ak sa vyžaduje tesnosť, treba do potrubia zaradiť uzatvárací orgán.

Materiál:

Teleso, veko a tanier sú zo sivej liatiny. Čapy klapky sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sú zo základného materiálu alebo mosadze, alebo je na tanieri guma a teleso je základný materiál.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3044. Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a 13 1061.

Technický popis:

Do DN 400 je veko šikmé, pri DN 500 a DN 600 je rovné. Rameno taniera klapky je otočné okolo hriadeľa v hornej častí í okolo čapu, ktorý spája tanier. Táto konštrukcia umožňuje dokonalé dosadnutie tesniacej plochy taniera na tesniacu plochu v telese.

Montáž:

Spätnú klapku možno umiestniť do vodorovného i zvislého potrubia tak, aby smer prúdenia prevádzkovej tekutiny súhlasil so šípkou na telese.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu