Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 16 117 016

Obrázok

Použitie:

Na chemicky agresívne látky, kyseliny, lúhy, pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku 1,6 MPa, Najvyššia povolená teplota je obmedzená druhom a koncentráciou pretekajúcej látky.

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 3044.

Technický popis:

Spätná klapka bráni samočinne spätnému prúdeniu pracovnej látky. Nie je uzatváracou armatúrou. Uzatvorenie prietoku obstaráva klapka, uložená otočné na hriadeli pri spätnom prúdení pracovnej látky. Tesniace plochy sú zo základného nehrdzavejúceho materiálu.

Materiál:

Teleso, klapka, veko a záves sú z nehrdzavejúcej ocele na odliatky. Zátka a hriadeľ sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy v telese a klapke sú zo základného materiálu, nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie je bezazbestové.

Montáž:

Spätné klapky sa montujú do zvislého i vodorovného potrubia tak, aby sa smer prúdenia pretekajúcej látky zhodoval so šípkou na telese klapky.

DNLH   DKd4bfnd2 kg
40200105   15011088183418 12
50230110   165125102183418 14
65290140   185145122183418 19
80310145   200160138203818 23
100350160   220180158203818 35
125400180   250210188223818 43
150460195   285240212223822 67
200500245   3402952682431222 99
250600285   4053553202631226 149

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu