Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 17 117 516

Obrázok

Použitie:

Na neagresívne prevádzkové látky - vodu, paru, oleje a plyny pri najvyššom pracovnom pretlaku:

  • 1,6 MPa pri teplote 200 °C
  • 1,3 MPa pri teplote 300 °C
  • 1,0 MPa pri teplote 400 °C

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 3044.

Technický popis:

Spätná klapka bráni samočinne spätnému prúdeniu pracovnej látky. Nie je uzatváracou armatúrou. Uzavretie prietoku obstaráva klapka, uložená na hriadeli a závese pomocou závažia pri spätnom prúdení pracovnej látky, je vybavená vnútorným obtokom na vypúšťanie výtlačného alebo napúšťanie sacieho potrubia. Tesniace plochy sú navarené.

Materiál:

Teleso, klapka, veko a záves sú z uhlíkovej ocele na odliatky. Zátka a hriadeľ sú z korózievzdornej ocele 17 022.6 alebo iného materiálu odolávajúceho korozívnym účinkom prevádzkovej látky, tesniace plochy v telese a klapke sú navarené nehrdzavejúcou oceľou. Tesnenie je bezazbestové.

Montáž:

Spätné klapky sa montujú do zvislého i vodorovného potrubia tak, aby smer prúdenia pretekajúcej látky bol zhodný so šípkou na telese klapky. Pri zvislom zabudovaní treba premiestniť páku so závažím do polohy rovnobežnej s tesniacim sedlom klapky, t.j. kolmo na prietok.

DNLHH1  DKd4bfnd2 kg
40200105130  15011088183418 13
50230110135  165125102183418 16
65290140145  185145122183418 20
80310145150  200160138203818 26
100350160165  220180158203818 37
125400180175  250210188223818 45
150460195190  285240212223822 68
200500245220  3402952682431222 103
250600285245  4053553202631226 157

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu