Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 10 117 516 ČSN

Obrázok

Použitie:

Spätná klapka sa používa ako samočinný spätný uzáver brániaci spätnému prúdeniu pretekajúcej tekutiny a spätným nárazom v potrubí. Spätná klapka sa môže používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť neagresívne tekutiny, voda a para a to pretlaky do PN 16 a teploty do 400 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 16

  • 1,60 MPa pri teplote do 200 °C
  • 1,24 MPa pri teplote do 300 °C
  • 0,94 MPa pri teplote do 400 °C

Spätná klapka nie je uzatváracou armatúrou, ak sa vyžaduje tesnosť, treba do potrubia zaradiť uzatvárací orgán.

Materiál:

Teleso, veko a tanier sú z uhlíkovej ocele na odliatky 42 2643.1. Čap klapky je z korózievzdomej ocele 17 027.6. Tesniace plôch sú navarené korózievzdornou oceľou.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke. Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a 13 1061.

Montáž:

Spätnú klapku možno umiestniť buď do vodorovného potrubia s vekom hore, alebo do zvislého potrubia s otváraním taniera hore.

Variácie vyhotovenia:
  • L10 117-516 - základné vyhotovenie u DN 40 až 600
  • L11 117-516 - s pákou a závažím u DN 300 až 600
Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu