Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 10 117 225

Obrázok

Použitie:

Klapku možno použiť ako samočinný spätný uzáver brániaci spätnému prúdeniu prevádzkovej tekutiny a spätným nárazom v potrubí. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para a iné neagresívne tekutiňny do teploty 550 °C.

PN 25

  • 2,50 MPa pri teplote do 200 °C
  • 1.93 MPa pri teplote do 300 °C
  • 1,47 MPa pri teplote do 400 °C
  • 1,94 MPa pri teplote do 500 °C
  • 0,85 MPa pri teplote do 550 °C

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C
  • 3,11 MPa pri teplote do 500 °C
  • 1,37 MPa pri teplote do 500 °C

Materiál:

Pre teploty do 400 °C sú teleso, veko a tanier z oceľoliatiny 42 2643, pre teploty nad 400 °C sú z 42 2744. Cap a tesniace plochy sú z korózievzdornej cele.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke, Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a 13 1061.

Technický popis:

Prietok telesa klapky je zúžený. Ak sa vyžaduje tesnosť, treba do potrubia zaradiť uzatvárací orgán.

L 10 117-525, 225

Tabuľka

L 10 117-540, 240

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu