Armatúry / Klapky /Klapky spätné

Klapka spätná / L 10 117 016

Obrázok

Použitie:

Na chemicky agresívne látky, kyseliny, lúhy, pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku 1,6 MPa. Najvyššia povolená teplota je obmedzená druhom a koncentráciou pretekajúcej látky.

Pripájacie rozmery:

Teleso, klapka, veko a záves sú z nehrdzavejúcej ocele na odliatky. Zátka a hriadeľ sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy v telese a klapke sú zo základného materiálu, nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie je bezazbestové.

Pripojenie:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 3044.

Technický popis:

Spätná klapka bráni samočinne spätnému prúdeniu pracovnej látky. Nie je uzatváracou armatúrou. Uzatvorenie prietoku obstaráva klapka, uložená otočné na hriadeli pri spätnom prúdení pracovnej látky. Tesniace plochy sú zo základného nehrdzavejúceho materiálu.

Montáž:

Spätné klapky sa montujú do zvislého i vodorovného potrubia tak, aby sa smer prúdenia pretekajúcej látky zhodoval so šípkou na telese klapky.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu