Armatúry / Armatúry pre špeciálne použitie /Tlakomerové armatúry

Názov Evidenčné číslo Norma
Kohút tlakomerový čapový, s nátrubkovou prípojkou DIN 16260 PN 6
Kohút tlakomerový čapový, s nátrubkovou prípojkou DIN 16262 PN 25
Kohút tlakomerový zkúšobný, čapový, s nátrubkovou prípojkou DIN 16263 PN 25
Kohút tlakomerový uzavtvárací, čapový, s nátrubkovou prípojkou ČSN 137 517 PN 630
Kohút tlakomerový zkúšobný, čapový, s nátrubkovou prípojkou ČSN 137 518 PN 630
Prípojka tlakomerová nátrubková ČSN 137 520 PN 630
Prípojka tlakomerová prechodová ČSN 137 520 PN 630
- so závitmi M vnútorným a G vonkajším ČSN 137 521 PN 630
Prípojka tlakomerová prechodová ČSN 137 521 PN 630
- so závitmi M vnútorným a G vnútorným ČSN 137 522 PN 630
Prípojka tlakomerová prechodová ČSN 137 522 PN 630
- so závitmi M vnútorným a G vnútorným ČSN 137 523 PN 630
Presuvná matica ČSN 137 525 PN 630
Vsuvka k privareniu ČSN 137 527 PN 630
Nádstavec k privareniu ČSN 137 528 PN 630
Tesnenie ploché pre tlakomerové prípojky ČSN 137 540.1 PN 630
Kondenzačná slučka zahnutá, s nátrubkovou prípojkou a s čapom ČSN 137 530 PN 250
Kondenzačná slučka zahnutá, s nátrubkovou prípojkou a k privareniu ČSN 137 531 PN 250
Kondenzačná slučka stočená, s nátrubkovou prípojkou a s čapom ČSN 137 532 PN 250
Kondenzačná slučka stočená, s nátrubkovou prípojkou a k privareniu ČSN 137 533 PN 250

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500