Armatúry / Kohúty /Kohúty guľové

Kohút guľový / K 85 171 516

Obrázok

Použitie:

Na neagresívne prevádzkové tekutiny, napr. vodu, vzduch, plyny. Povolená je veľkosť mechanických nečistôt do 30 µm, množstvo nečistôt do 20 g, m-3. Kohúty sa neodporúčajú použiť na prevádzkové tekutiny, ktoré sa lepia na povrch gule a spôsobujú tak nárast ovládacieho momentu pri zmenách polohy uzávera. Povolený rozsah pracovných teplôt pri povolenom tlakovom spáde podľa diagramu:

Diagram

Technický popis:

Guľový kohút je obojsmerná uzatváracia armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava (doľava) o 90 °C.

Pripájacie rozmery:

Hlavné a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Ovládanie:

Guľové kohúty sa ovládajú ručne jednoramennou pákou do DN 100 alebo dvojramennou pákou DN 125 až 150. Povolené sú polohy "otvorené" a "zatvorené", ktoré sú vybavené dorazmi. Medzipolohy sú zakázané - nebezpečenstvo poškodenia sediel

Materiál:

Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno z nehrdzavejúcej ocele alebo materiálu odolného proti korozívnym účinkom pretekajúcej látky. Sedlá a upchávka sú z teflónu.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu