Armatúry / Kohúty /Kohúty guľové

Kohút guľový so zemnou súpravou teleskopickou / K 89 171 540

Obrázok

Použitie:

Na neagresívne prevádzkové tekutiny a na rozvod vykurovacích plynov (zemný plyn, svietiplyn, propánbután) s pretlakom 4 MPa a najvyššou pracovnou teplotou 80 °C. Povolená je veľkosť mechanických nečistôt do 30 µm, množstvo nečistôt do 20 g m-3. Pri obsahu väčších častíc, alebo ich väčšom množstve sa skracuje životnosť tesniacich sediel a armatúra začína vykazovať netesnosť.

Pripájacie rozmery:

Hlavné a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke podľa DIN 2501.

Ovládanie:

Guľové kohúty sa ovládajú ručne účelovým kľúčom, jeho pootočením o 90° (doprava - zatvorené, doľava - otvorené). Polohu uzávera určuje kolík a drážka. Proti poškodeniu je zemná súprava vybavená strižným kolíkom. DN 15 možno ovládať pri Dpmax. do 0,6 MPa.

Materiál:

Teleso guľového kohúta a zemná súprava sú z uhlíkovej ocele, guľa a čap z nehrdzavejúcej ocele, tesniace krúžky z PTFE a gumy.

Montáž:

Kohút možno namontovať do potrubia v ľubovoľnej polohe pomocou skrutiek a tesnenia. Ďalej dodržiavať ustanovenie ČSN 13 3060.

Technický popis:

Guľový kohút je obojsmerná uzatváracia armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Je osadený teleskopickou zemnou súpravou Y 1026. Poklop pre plyn Y 4504 treba objednať osobitne.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu