Armatúry / Kohúty /Kohúty guľové

Kohút guľový so zemnou súpravou pevnou / K 89 171 540

Obrázok

Použitie:

Na neagresívne prevádzkové tekutiny a na rozvod vykurovacích plynov (zemný plyn, svietiplyn, propánbután) s pretlakom 4 MPa a najvyššou pracovnou teplotou 80 °C. Povolená je veľkosť mechanických nečistôt do 30 µm, množstvo nečistôt do 20 g m-3. Pri obsahu väčších častíc, alebo ich väčšom množstve sa skracuje životnosť tesniacich sediel a armatúra začína vykazovať netesnosť.

Pripájacie rozmery:

Hlavné a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke podľa DIN 2501.

Ovládanie:

Guľové kohúty sa ovládajú ručne účelovým kľúčom, jeho pootočením o 90° (doprava - zatvorené, doľava - otvorené). Povolené sú polohy "otvorené" a "zatvorené, ktoré sú vybavené dorazmi. Medzipolohy sú zakázané - nebezpečenstvo poškodenia sediel

Materiál:

Teleso a príruby sú z uhlíkovej ocele, guľa a čap z nehrdzavejúcej ocele. Sedlá sú z teflónu. Utesnenie telesa a čapu je gumovými krúžkami. Zemná súprava je z uhlíkovej ocele.

Montáž:

Kohúta sa montuje do potrubia vo vodorovnej polohe pomocou skrutiek a tesnenia. Ďalej dodržiavať ustanovenia ČSN 13 3060.

Technický popis:

Guľový kohút je obojsmerná uzatváracia armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Je osadený zemnou súpravou. Polohy uzávera otvorené – zatvorené určuje na nadstavci a označenie na prírube zemnej súpravy.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu