Armatúry / Armatúry pomocné /Filtre

Filter / D 71 118 616

Obrázok

Použitie:

Použitie: k zachytávaniu mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravovaná pracovná tekutina. Zabezpečuje správnu funkciu armatúr alebo prístrojov. Pracovné tekutiny môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny. Je určený pre pracovné tlaky a teploty:

teplota / °C / tlak / MPa /
120 1,6
200 1,3
300 1

Technický popis:

filter je prírubová armatúra so šikmým hrdlom. Hrdlo je ukončené vnútorným závitom, do ktorého je zaskrutkovaná uzatváracia zátka. V hrdle je sitko, ktoré je usadené vo vybraní telesa a na valcovom osadení zátky.

Pripájacie rozmery:

Sú uvedené v tabuľke.

Materiál:

  • Teleso, veko: šedá liatina
  • Sitko: korozivzdorná oceľ
  • Tesnenie: bezazbestový materiál

Montáž:

Filtre sa montujú do ľubovoľnej polohy s podmienkou, že smer prúdenia média musí súhlasiť so smerom šípky na telese a zátka v hrdle musí smerovať dolu.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu