Armatúry / Armatúry pomocné /Filtre

Filter / D 71 118 540

Obrázok

Použitie:

Filtre sa používajú na zachytenie mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravované médium. Prepravovanými médiami môžu byť agresívne kvapaliny, plyny a pary pri maximálnom pracovnom pretlaku:

  • 4,0 MPa do teploty 120 °C
  • 2,8 MPa do teploty 300 °C
  • 2,0 MPa do teploty 400 °C

Technický popis:

Filter je prírubová armatúra so šikmým hrdlom s prírubou, ku ktorej sa svorníkovými skrutkami pripevňuje veko. V šikmom hrdle sa nachádza sitko, ktoré je uchytené vo vybraniach veka a telesa.

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery prírub sú podľa DIN 2501, prírubové hrdlá podľa DIN 2545 s hrubou tesniacou lištou tvaru "C" podľa DM 2526. Stavebné dĺžky filtrov sú podľa DIN 3202 - F1.

Materiál:

Teleso a veko sú z uhlíkovej ocele GS - C 25, sitko a zátka z nehrdzavejúcej ocele.

Montáž:

Filtre sa montujú do ľubovoľnej polohy s podmienkou, že smer prúdenia média musí súhlasiť so smerom šípky na telese a hrdlo s vekom musia smerovať dolu.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu