Armatúry / Armatúry pomocné /Filtre

Filter / D 71 118 016

Obrázok

Použitie:

Filtre sa používajú na zachytenie mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravované médium. Prepravovanými médiami môžu byť agresívne kvapaliny, plyny a pary pri maximálnom pracovnom pretlaku 1,6 MPa (teplota < 130 °C) a maximálnej teplote 350 °C C (pracovný pretlak < 1,15 MPa). Použitý pracovný pretlak je limitovaný nielen teplotou, ale i druhom média a jeho koncentráciou. Konkrétne použitie preto treba vopred dohodnúť s výrobcom

Technický popis:

tlakomerove je prírubová armatúra so šikmým hrdlom. Hrdlo je ukončené vnútorným závitom, do ktorého je zaskrutkovaná uzatváracia zátka. V hrdle je sitko, ktoré je usadené vo vybraní telesa a na valcovom osadení zátky.

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery prírub sú podľa DM 2501, prírubové hrdlá podľa DIN 2543 s hrubou tesniacou lištou tvaru "C" podľa DIN 2526. Stavebné dĺžky filtrov sú podľa DIN 3202 - Fl.

Materiál:

Všetky časti filtra sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele. Teleso je z ocele na odliatky, uzatváracia zátka a sitko z ocele triedy 17.

Montáž:

Filtre sa montujú do ľubovoľnej polohy s podmienkou, že smer prúdenia média musí súhlasiť so smerom šípky na telese a zátka v hrdle musí smerovať dolu.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu