Armatúry / Armatúry pomocné /Filtre

Filter prachový / C 26 604 516

Obrázok

Filter sa vyrába ako filtračný orgán na neagresívne plyny na menej náročnú filtráciu pre PN 16 a PN 40 a pre teploty do 80 °C.

Použitie:

Prachový filter slúži na odlučovanie tuhých častíc od plynnej prevádzkovej tekutiny. Je určený na menej náročnú filtráciu vykurovacích plynov podľa ČSN 38 5502, vzduchu a iných neagresívnych plynov. Maximálna rýchlosť pracovnej tekutiny vo vstupnom hrdle môže byť 15 m/s. Rozsah pracovných teplôt je od -10 °C do +80 °C. Filtračná vložka je schopná zachytiť častice nečistôt o rozmeroch nad 0,05 mm.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Montáž:

Filter sa montuje do vodorovného potrubia s výpustnou zátkou dolu. Vstup pracovnej látky je vyznačený šípkou. Na telese filtra sa nesmie prenášať prídavné namáhanie z potrubia. Filter nepotrebuje stálu obsluhu, ale na zabezpečenie bezpečnej prevádzky treba kontrolovať stupeň znečistenia filtračnej vložky (tlaková strata filtra).

PNDNLVD1D2D3adnkg
4050210951651251022018416,3
16802301202001601332018821
161002301202201801582018824
161502501652852402122222846
1620027019034029526824221265

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu