Armatúry / Armatúry pomocné /Filtre

Filter závitový / C 26 601 525

Obrázok

Filter so závitovým pripojením z ocele sa vyrába ako filtračný orgán pre neagresívne plyny na PN 25 a teploty do 70 °C

Použitie:

Filter možno použiť na zachytávame hrubých mechanických nečistôt. Prevádzkovou látkou môžu byť vykurovacie plyny podľa ČSN 38 5502, vzduch a iné neagresívne plyny do PN 25 a teploty od -10 °C do +70 °C. Filter je určený na nenáročnú filtráciu do 50 m3 (n)/h prietoku.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Materiál

Teleso a príruby sú z uhlíkovej ocele, filtračnou hmotou je FINAP.

Technický popis

Teleso filtra má valcovitý tvar zovrený dvoma prírubami, vybavené otvormi so závitmi na pripojenie. Príruby sú stiahnuté štyrmi skrutkami. Teleso filtra je vyplnené medzi dvoma sitami filtračnou hmotou. Na vstupnej strane je sito odnímateľné, zaistené pružnou poistkou. Medzi príruby a teleso filtra sú vložené tesnenia.

Montáž:

Filter možno montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe. Smer prúdenia plynu musí zodpovedať šípke vyznačenej na telese filtra. Pred montážou sa musí prívodné potrubie a vlastný filter zbaviť všetkých nečistôt a konzervačných materiálov. Potrubie alebo zariadenie nesmie prenášať na zamontovaný filter nijaké prídavné namáhanie.

DN DLL1D1bkg
25G 1"1351001202003.05.07

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu