Armatúry / Armatúry pomocné /Kompenzátory, montážne vložky

Kompenzátor upchávkový / M 10 010 610

Obrázok

Použitie:

Kompenzátor sa používa na umožnenie, prípadne vymedzenie tepelných a mechanických dilatácií potrubia. Prevádzkovou látkou môžu byť neagresívne kvapaliny, voda, para a plyny pre tlak do PN 10 a teploty do 200 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 10

  • 1,00 MPa pri teplote do 120 °C
  • 0,80 MPa pri teplote do 200 °C

Použitie na iné prevádzkové tekutiny treba vopred dohodnúť s výrobcom.

Materiál:

Teleso, posuvná časť a veko upchávky sú zo sivej liatiny 42 2420. Vodiace krúžky sú zo zliatiny ťažkých neželezných kovov, prípadne zo základného materiálu.

Pripojenie:

Hlavné a pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke. Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.

Technický popis:

V telese sa pohybuje posuvná časť a jej utesnenie je urobené upchávkou. Vedenie v ose potrubia zabezpečujú vodiace krúžky.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu