Armatúry / Armatúry pomocné /Kompenzátory, montážne vložky

Kompenzátor upchávkový / M 10 010 616

Obrázok

Použitie:

Na neagresívne prevádzkové tekutiny, vodu, paru a oleje pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku 1,6 Mpa do 120 °C a 1,3 MPa do 200 °C

Materiál:

Teleso, posúvacia časť a upchávkové veko sú zo sivej liatiny 2420 (GG-20). Nalisované vodiace krúžky sú z mosadze. Tesnenie upchávky je z bezazbestového materiálu.

Pripojenie:

Prírubové hrdlá sú podľa ČSN 13 1060 s hrubou tesniacou lištou podľa ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky podľa tabuľky.

Montáž:

Upchávkové kompenzátory musia byť zamontované v ose potrubia tak, aby umožňovali obojsmernú dilatáciu potrubia.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu