Armatúry / Armatúry pomocné /Kompenzátory, montážne vložky

Kompenzátor upchávkový / M 10 010 516

Obrázok

Použitie:

Upchávkové kompenzátory sú potrubné armatúry zabezpečujúce tepelnú a mechanickú dilatáciu potrubného vedenia. Prepravované látky môžu byť neagresívne kvapaliny, oleje, pary a plyny pri najvyššom povolenom pracovnom pretlaku:

  • 1,6 MPa do teploty 200 °C
  • 1,3 MPa do teploty 230 °C
  • 1,0 MPa do teploty 260 °C

Použitie na iné prevádzkové tekutiny treba vopred dohodnúť s výrobcom.

Materiál:

Teleso a upchávkové veko sú z uhlíkovej ocele na odliatky, rúra posuvnej časti je z korózievzdornej ocele a príruba posuvného kusa (výkovok) z konštrukčnej ocele. Vedenie pre posuvnú časť v telese a upchávkovom veku je navarené z nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie upchávky - Viskosa/PTFE.

Pripájacie rozmery:

Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú pre menovitý tlak PN 16 podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavebné dĺžky sú podľa ČSN 13 2764.

Technický popis:

Kompenzátor je prírubová armatúra pozostávajúca z dvoch vzájomne osovo proti sebe posuvných časti (teleso, posuvná časť) a veka upchávky, ktoré stlačením tesnenia v upchávkovom priestore telesa zabezpečuje tesnosť posuvných častí. Vyrábajú sa podľa ČSN 13 2764.

Montáž:

Upchávkové kompenzátory musia byť zabudované do potrubnej zostavy súoso s potrubím tak, aby umožňovali obojsmernú dilatáciu potrubia.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu