Armatúry / Armatúry pomocné /Kompenzátory, montážne vložky

Kompenzátor upchávkový / M 10 010 525

Obrázok

Použitie:

Montážna vložka sa používa na uľahčenie montáže a demontáže armatúr v potrubí a na vymedzenie dĺžkových nepresností pri montáži potrubia a to pre všetky tlaky do PN 25 a teploty do 400 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 25

  • 2,50 MPa pri teplote do 200 °C
  • 1,93 MPa pri teplote do 300 °C
  • 1,47 MPa pri teplote do 400 °C

Montážna vložka sa nesmie používať na vymedzenie dilatácie potrubia. Na tento účel slúži kompenzátor.

Materiál:

Teleso, posuvná časť a veko upchávky sú z uhlíkovej ocele na odliatky 42 2643.1. Rozperné skrutky sú z uhlíkovej ocele.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke. Pripájacie roz­mery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.

Technický popis:

Montážnu vložku možno montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe, pri zvislej polohe sa však odporúča, aby prírubová časť bola hore. Vzájomnú polohu telesa a prírubovej časti možno nadstaviť staviteľnými rozpernými skrutkami.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu