Armatúry / Armatúry pomocné /Sacie a vtokové koše

Sací kôš klapkový / M 45 010 610

Obrázok

Použitie:

Sací kôš klapkový sa používa ako koncová armatúra, ktorá bráni vniknutiu hrubých nečistôt do potrubia. Sad kôš má udržať vodný stĺpec potrebný na nasávanie pri spustení čerpadla. Pracovnou látkou môžu byť neagresívne tekutiny, voda a to pre tlaky do 1 MPa.

Materiál:

Teleso je zo sivej liatiny. Klapky sú zo sivej liatiny s gumovým tesnením. Otočné čapy sú z korózievzdornej ocele a sito z dierkovaného plechu.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke. Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.

Montáž:

Sací kôs sa montuje zásadne len do zvislej polohy.

Technický popis:

Funkcia sacieho koša je samočinná. Maximálny zdvih klapiek je obmedzený dorazom, aby sa zabezpečilo uzatváranie klapiek vlastnou hmotnosťou.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu