Armatúry / Ventily /Ventily pre reguláciu

Ventil s regulačným kužeľom / V 41 111 616

Obrázok

Ventil s regulačnou kužeľkou, priamy, zo šedej liatiny, ovládaný ručným kolesom, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 300 °C ako regulačný orgán pre neagresívne látky.

Použitie:

Ventil možno použiť ako ručne ovládaný regulačný orgán. Pri ventile z titulu jeho funkcie sa nedá zaručiť jeho tesnosť ako pri klasickom uzatváracom ventile, a preto v prípade požiadavky tesnosti treba zaradiť do potrubia ventil uzatvárací. Ventil smie byť používaný podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16 a teploty do 300 °C podľa ČSN 13 0010:

PN 16

  • 1,28 MPa pri teplote do 200 °C
  • 0,96 MPa pri teplote do 300 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripojovacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch, sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo šedej liatiny. Sedlo v telese, kužeľka a vreteno sú z nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie v upchávkovom priestore je volené podľa látky pretekajúcej ventilom.

Funkcia:

Ventil reguluje prietok pracovnej látky v sedle ventila regulačnou kužeľkou. Tá je riešená pre lineárnu prietočnú charakteristiku. Hodnotu objemového množstva pracovnej látky udáva K, číslo (objemový prietok vody v m3/h o hustote 1000 kg/m3 pri tlakovom spáde na ventile 0,1 MPa).

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu