Armatúry / Ventily /Ventily pre reguláciu

Ventil s regulačným kužeľom a s elektrickým servomotorom / V 41 113 616

Obrázok

Ventil s regulačnou kužeľkou, priamy, z oceľoliatiny, ovládaný ťahadlovým elektrickým servomotorom, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 300 °C ako uzatvárací orgán na neagresívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno použiť ako regulačný orgán. U ventila z titulu funkcie možno zaručiť tesnosť ako u klasického uzatváracieho ventila, a preto v prípade požiadavky tesnosti treba zaradiť do potrubia uzatvárací ventil. Ventil sa môže používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16 a teploty do 300 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 16

  • 1,60 MPa pri teplote do 120 °C
  • 1,28 MPa pri teplote do 200 °C
  • 1,12 MPa pri teplote do 250 °C
  • 0,96 MPa pri teplote do 300 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripájacie rozmery a úprava tesniacich plôch sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Teleso a veko sú z uhlíkovej oceľoliatiny 42 2643,1. Sedlo v telese, kužeľka a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Tesnenie v upchávkovom priestore sa volí podľa pretekajúcej pracovnej tekutiny.

Funkcia:

Ventil reguluje v sedle ventila pomocou kužeľky množstvo pretekajúcej tekutiny na výstupnej strane ventila. Kužeľka má lineárnu charakteristiku. Tlakový spád v sedle ventila je vzhľadom na sily, ktoré spôsobuje pretlak pracovnej látky na kužeľku a osovým silám používaných elektoromotorov, obmedzený.

Poznámka:

Celková výška (kóta. V) a hmotnosť je závislá od použitého typu servomotora.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu