Armatúry / Ventily /Ventily pre reguláciu

Ventil s regulačným kužeľom / V 41 111 540

Obrázok

Ventil s regulačnou kužeľkou, priamy, z oceľoliatiny, ovládaný rečným kolesom, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 400 °C, ako regulačný orgán pre neagre­sívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno použiť ako ručne ovládaný regulačný orgán. Pri ventile z titulu jeho funkcie sa nedá zaručiť jeho tesnosť ako pri klasickom uzatváracom ventile, a preto v prípade požiadavky tesnosti treba zaradiť do potrubia ventil uzatvárací. Ventil smie byť po­užívaný podľa platných noriem a predpisov pre uve­dené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny s plyny a to pre tlaky do PN 40 a teploty do 400 °C podľa ČSN 13 0010:

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,44 MPa pri teplote do 250 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,12 MPa pri teplote do 350 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Pripojovacie rozmer prírub a úprava tesniacich plôch sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Upchávkové veko do DN 125, teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocele na odliatky. Upchavkove veko do DN 100 vrátane je z temperovanej liatiny. Sedlo v telese je navarené nehrdzavejúcou elektródou. Kužerka a vreteno sú z nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie v upchávkovom priestore je volené podľa pracovnej látky pretekajúcej ventilom.

Funkcia:

Ventil reguluje prietok pracovnej látky v sedle ventila regulačnou kužeľkou. Tá je riešená pre lineárnu prietočnú charakteristiku. Hodnotu objemového množstva pracovnej látky udáva K, číslo (objemový prietok vody v m3/h o hustote 1000 kg/m3 pri tlakovom spáde na ventile 0,1 MPa).

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu