Armatúry / Ventily /Ventily poistné

Ventil poistný proporcionálny / P 15 217 616

Obrázok

Ventil poistný pružinový, proporcionálny, nárožný, zo šedej liatiny, v otvorenom prevedení, s rovnakým DN na vstupe a výstupe, s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie jeho činnosti v prevádzke, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 200 °C, ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Použitie:

Ventil možno použiť na istenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny do PN 16 teploty do 200 °C podľa ČSN 13 0010. Pn použití na parných kotloch je max. dovolený otvá­rací pretlak 1 MPa. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všetkých menovitých svetlostí

Pripojenie:

Pripojovacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú na vstupe pre PN 16 a na výstupe pre PN 10 podľa ČSN 13 1160 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Teleso a kryt sú zhotovené zo šedej liatiny. Súčiastky, na ktorých závisí bezpečná funkcia ventilu, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Na pružiny sa používa špeciálna oceľ.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu