Armatúry / Ventily /Ventily uzatváracie

Názov Evidenčné číslo Norma
Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 131 606 PN 6
Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 1 31 616 PN 16
Ventil uzatvárací nátrubkový V 10 131 616 PN 16
Ventil uzatvárací nátrubkový Nr.kat.201 PN 16
Ventil uzatvárací V 30 111 616 PN 16
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotorom V 30 113 616 PN 16
Ventil uzatvárací s mäkkým sedlom V 35 111 616 PN 16
Ventil uzatvárací V 30 211 616 PN 16
Ventil uzatvárací V 30 211 616 PN 16
Ventil uzatvárací Nr.kat.216 PN 16
Ventil uzatvárací pre kyselinu sírovú C 36 101 625 PN 25
Ventil uzatvárací s vlnovcom V 25 111 540 PN 40
Ventil uzatvárací s vlnovcom V 25 111 525 PN 25
Ventil uzatvárací V 30 111 540 PN 40
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 540 PN 40
Ventil uzatvárací s elektrickým servomotorom V 30 113 540 PN 40
Ventil uzatvárací V 30 211 540 PN 40
Ventil uzatvárací V 30 211 540 PN 40
Ventil uzatvárací Nr.kat.222 PN 40
Ventil uzatvárací so spätným uzáverom, pre čpavok C 43 101 540 PN 40
Ventil uzatvárací V 30 111 563 PN 63
Ventil uzatvárací V 30 111 5100 PN 100
Ventil uzatvárací V 30 111 263 PN 63
Ventil uzatvárací V 30 111 2100 PN 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 563 PN 63
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 5100 PN 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 263 PN 63
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 2100 PN 100
Ventil uzatvárací nátrubkový Ventil uzatvárací privarovací, se šroubením V 10 131 4100 PN 100
Ventil uzatvárací nátrubkový Ventil uzatvárací privarovací, se šroubením V 10 151 4100 PN 100
Ventil uzatvárací V 30 111 4100 PN 100
Ventil uzatvárací V 30 111 3100 PN 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 4100 PN 100
Ventil uzatvárací privarovací V 30 121 3100 PN 100
Ventil uzatvárací V 46 111 4160 PN 160
Ventil uzatvárací V 46 111 3160 PN 160
Ventil uzatvárací V 46 111 4250 PN 250
Ventil uzatvárací V 46 111 3250 PN 250
Ventil uzatvárací kombinovaný V 45 181 4160 PN 160
Ventil uzatvárací kombinovaný V 45 181 3250 PN 250
Ventil uzatvárací privarovací V 45 121 4250 PN 250
Ventil uzatvárací privarovací V 45 121 3250 PN 250
Ventil odkalovací B 10 111 540 PN 40
Ventil odkalovací B 10 111 4100 PN 100
Ventil odkalovací B 10 111 5100 PN 100
Ventil odkalovací B 10 111 4250 PN 250
Ventil odluhovací B 25 111 540 PN 40
Ventil odluhovací B 25 111 4100 PN 100
Ventil odluhovací B 25 111 4250 PN 250
Ventil uzatvárací C 09 111 016 PN 16
Ventil s regulačnou kužeľkou C 09 111 016 PN 16
Ventil uzatvárací C 09 111 040 PN 40
Ventil s regulačnou kužeľkou C 09 111 040 PN 40
Ventil uzatvárací šikmý C 09.2111016 PN 16
Ventil s regulačnou kužeľkou šikmý C 09.2111016 PN 16
Ventil uzatvárací šikmý C 09.2111040 PN 40
Ventil s regulačnou kužeľkou šikmý C 09.2111040 PN 40
Ventil uzatvárací V 34 111 0100 PN 100
Ventil uzatvárací so závitom, priamy V 10 151 0160 PN 160
Ventil uzatvárací so závitom, rohový V 10 251 0160 PN 160
Ventil uzatvárací V 10 111 716 PN 16
Ventil uzatvárací V 30 111 716 PN 16
Ventil uzatvárací nátrubkový V 67 131 732 PN 32
Ventil uzatvárací šikmý, pogumovaný, s prírubami PN 10 V 67 111 906 PN 6
Ventil membránový pogumovaný V 69 111 910 PN 10
Ventil membránový pogumovaný V 69 111 910 ZMA PN 10
Ventil membránový pogumovaný V 69 111 910 ZM PN 10
Ventil hadicový V 78 111 910 PN 10
Ventil uzatvárací polypropylenový, prírubový V 99 111 916 PN 16
Ventil uzatvárací polypropylenový, nátrubkový V 99 131 916 PN 16
Ventil vypúšťací V 10 141 616 PN 16

Čo je evidenčné číslo?

evidencne_cislo