Armatúry / Ventily /Ventily poistné

Ventil poistný proporcionálny, plynotesný / P 16 217 540

Obrázok

Ventil poistný pružinový, proporcionálny, nárožný, z oceľoliatiny, v plynotesnom vyhotovení, s rovnakou DN na vstupe a výstupe, s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie jeho činnosti v prevádzke, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 300 °C, ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Použitie:

Ventil možno použiť k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanove­ného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vodná pa­ra, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny pre tlaky do PN 40 a teploty do 300 °C podľa ČSN 13 0010. Najnižší otvárací pretlak, je u všetkých menovitých svetlostí 0,03 MPa.

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,20 MPa pri teplote do 300 °C

Pripojenie:

Pripojovacie rozmery a úprava tesniacich plôch prírub sú na vstupe pre PN 40 a na výstupe pre PN 16 podľa ČSN 13 1160 s hrubou tesniacou lištou.

Materiál:

Teleso je z uhlíkovej oceľoliatiny. Kryt pružiny je z uhlíkovej oceľoliatiny. Poklop je zo šedej liatiny. Sedlo v telese je navarené špeciálnou elektródou, odolávajúcou účinkom prúdiacej pracovnej tekutiny. Kužeľka je z nehrdzavejúcej ocele a je kalená. Vedenie kužeľky a tlačný šraub sú z nehrdzavejúcej ocele, tlačný hrot z ušľachtilej uhlíkovej ocele. Pružina je z kremíkovochrómovej ocele.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu