Armatúry / Ventily /Ventily poistné

Ventil poistný plnozdvižný / P 57 217 540

Obrázok

Ventil poistný pružinový, plnozdvižný, nárožný, z ocele, v otvorenom vyhotovení, s rozšíreným výstupom a s nadvihovacou pákou na preskúšanie jeho čin­ností počas prevádzky sa vyrába pre PN 40 a PN 100 a pre teploty do 500 °C ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby pred nepovoleným stúpnutím prevádzkového pretlaku.

Použitie:

Na poistenie parných kotlov, tlakových nádob a iných tlakových zariadení pred prekročením stanoveného tlaku. Pracovnou látkou môže byť vodná para, vzduch a neagresívne plyny pre tlaky PN 40 a PN 100 a teploty do 500 °C podľa ČSN 13 0010 s obmedzením otváracích pretlakov pri väčších svetlostiach a tlakoch s ohľadom na konštrukciu pružiny (pozri rozmerovú tabuľku). Najnižší otvárací pretlak je pri všetkých DN a PN 0,1 Mpa.

PN 40

  • 4,0 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3.2 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,5 MPa pri teplote do 475 °C

PN 100

  • 8,0 MPa pri teplote do 200 °C
  • 7.7MPa pri teplote do 300 °C
  • 5.7MPa pri teplote do 400 °C
  • 6.3 MPa pri teplote do 475 °C

Pripojenie:

Pripájacie rozmery prírub PN 16, PN 40 a PN 100 sú podľa ČSN 13 1160. Úprava tesniacich plôch je podľa ČSN 13 1061.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu