Armatúry / Ventily /Ventily poistné

Ventil poistný plnozdvižný, plynotesný / P 58 217 540

Obrázok

Ventil poistný pružinový, plnozdvižný nárožný, z ocele, v plynotesnom prevedení, s rozšíreným výstupom a s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie jeho činnosti v prevádzke, sa vyrába pre PN 40 a PN 100 pre teploty do 300 °C, ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Použitie:

K isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vzduch a neagresívne kvapaliny pre tlaky PN 40 a PN 100 a teploty do 300 °C podľa ČSN 13 0010 s obmedzením otváracích pretlakov pri väčších svetlostiach a tlakoch s obradom na konštrukciu pružiny (viď rozmerová tabuľka). Najnižší otvárací pretlak je u všetkých DN a PN 0,1 MPa

PN 40

  • 4,0 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,2 MPa pri teplote do 300 °C

PN 100

  • 8,0 MPa pri teplote do 200 °C
  • 7.7 MPa pri teplote do 300 °C

Pripojenie:

Pripojovacie rozmery prírub PN 16, PN 40 a PN 100 sú podľa ČSN 13 1160. Úprava tesniacich plôch je podľa ČSN 13 1161.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu