Meradlá / Tlakové čidlá a príslušenstvo

Tlakové čidlá

Používajú sa v najnáročnejších pracovných podmienkach pre meranie tlaku agresívnych, silne korozivných, vysoko viskóznych, heterogénnych a toxických látok v rozsahu od 2,5 kPa až 60 MPa a teplote od -90 °C do +400 °C. Tlakové čidlá sa podľa princípu snímania tlaku rozdeľujú do troch skupín:

Membránové tlakové čidlá

Membránové tlakové čidlá

Pracujú na rovnakom princípe ako manometre membránové. Tieto tlakové čidlá sú určené předovšetkým pre manometre s trubkovým perom. Membránové čidlá v tubusovom provedení sú určené iba pre snímanie tlaku v hrubostenných alebo izolovaných stenách nádrží. Čidlá sa dodávajú s otvorenou prírubou, čo umožňuje jednoduchú montáž na závitové hrdlo alebo prírubu.

K tlakovým čidlám možno objednať:
  • Chladiaci element medzi čidlo a manometer
  • Prírubu k navareniu
  • Blokovú prírubu k navareníu
  • Kapilárové vedenie

Trubkové tlakové čidlá

Trubkové tlakové čidlá

Meracím prvkom je vnútorná pružná časť trubky. Pôsobením tlaku meraného média sa stena deformuje a veľkosť deformáce je úmerná hodnote tlaku čidiel. Čidlo sa používa pre snímanie hodôot tlaku u viskóznych médií. Montáž sa provádza zabudovaním do potrubného systému.

K tlakovým čidlám možno objednať:
  • Chladiaci element medzi čidlo a manometer
  • Kapilárové vedenie

Jazýčkové tlakové čidlá

Jazýčkové tlakové čidlá

Pôsobením média dôjde k vychýleniu dutej trubičky, na konci uzavrenej, ve smere prúdenia médií. Táto deformácia vyvolá zmenu hodnoty tlaku vovnútri trubičky, ktorú zaznamená meradlo tlaku. Uvedený princip umožňuje merať tlak v potrubíiba bodovo. Jazýčkové tlakové čidlá sú určené predovšetkým pre meranie tlaku prúdiacich a heterogenných médií.

K tlakovým čidlám možno objednať:
  • Chladiací element vkladaný medzi čidlo a manometer
  • Kapilárové vedenie

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu