Priemyselné armatúry, a potrubné príslušenstvo

Veľkoobchod

Kontakt

ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63, 949 01 Nitra
IČO: 36537586 , DIČ: 2020152706
OR OS NITRA, vložka č.:12059/N
Pobočka: Staviteľská 3, Žabí majer, Bratislava

Telefón: +421 (0) 37 6511 155

Telefón BA: +421 (0) 2 448 727 81

Tel./Fax: +421 (0) 37 657 5751-2

Mobil: +421 (0) 905 945 720

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500