Armatúry / Armatúry pomocné /Kompenzátory, montážne vložky

Montážna vložka / M 20 010 606

Obrázok

Použitie:

Montážna vložka sa používa na uľahčenie montáže a demontáže armatúr v potrubí a na vymedzenie dĺžkových nepresnosti pri montáži potrubia. Montážna vložka sa nesmie používať na vymedzenie dilatácie potrubia Na tento účel slúži kompenzátor. Prevádzkovou látkou môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny pre tlaky do PN 6 a teploty do 200 °C podľa ČSN 13 0010.

PN 6

  • 0,60 MPa pri teplote do 120 °C
  • 0,54 MPa pri teplote do 150 °C
  • 0,48 MPa pri teplote do 200 °C

PN 10

  • 1,00 MPa pri teplote do 120 °C
  • 0,90 MPa pri teplote do 150 °C
  • 0,80 MPa pri teplote do 200 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke. Pripájacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061

Materiál:

Teleso, posuvná časť a veko upchávky sú zo sivej liatiny. Rozperné skrutky sú z uhlíkovej ocele.

Tecknický popis:

Montážnu vložku možno montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe, pri zvislej polohe sa však odporúča, aby prírubová časť bola hore. Vzájomnú polohu telesa a prírubovej časti možno nadstaviť staviteľnými rozpernými skrutkami.

Tabuľka

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu